Canon IXUS 300 HS

Uusi malli juhlistaa DIGITAALISTENIXUS-KAMEROIDENKYM-MENVUOTISTA TAI-VALTA. Kamerassa on hyvät käsisäädöt ja erinomainen valo-voima, ja HD-videota saa myös Super Slow Motion -hidastuksella. Mutta onko IXUS 300 HS:ssa heikkouksia?

torstai 19. elokuuta 2010

Canonin digitaalisten kompak-tikameroiden IXUS-sarja oli tiennäyttäjä tullessaan markki-noille kymmenen vuotta sitten. Kameran suunnittelussa pieni koko, tyylikäs muotoilu ja help-pokäyttöisyys oli asetettu etusi-jalle verrattuna vanhastaan ar-vostettuihin ominaisuuksiin, kuten käsisäätöihin ja laajaan zoomiin. IXUS 300 HS -juhla-mallissa on jälleen eräitä uusia ja yllättäviä ominaisuuksia.Muutamia konservatiivisia-kin piirteitä on mukana. Kame-ran suurin tarkkuus on 10,0 miljoonaa pikseliä ja optinen zoom 3,8-kertainen, mikä vas-taa 28–105 mm:n polttoväliä. Viisinkertainen zoom olisi ollut kunnianhimoisempi ratkaisu, ja myös monista kilpailevista mal-leista tuttu 24 mm:n laajakulma olisi ollut tervetullut.

Kaksinkertainen valovoima Kameran suurin valovoima on F2,0, joten kennolle tulee kaksi kertaa niin paljon valoa kuin kilpailijoiden tarjoamalla F2,8:n aukolla. Kuvaus ilman salamaa sujuu siis tavallista hämäräm-mässä. Kameran salamalaite toi-mii kyllä erinomaisesti ja Smart Flash Exposure -toiminto var-mistaa, etteivät kuvat ylivalotu edes läheltä kuvattaessa. IXUS 300 HS:lla saa nopeimmillaan kahdeksan kuvaa sekunnissa, mutta silloin kuvien tarkkuus laskee 2,5 miljoonaan pikseliin. Täyttä tarkkuutta haluttaessa suurin kuvausnopeus on 3,7 ku-vaa sekunnissa. Sekin on varsin hyvä nopeus kompaktille.IXUS-kamerassa on nyt ensi kertaa ajan ja aukon esivalinta-mahdollisuus. Tarjolla on 22 kuvausohjelmaa ja monia haus-koja mahdollisuuksia, muun muassa voimakkaasti vääristävä kalansilmätoiminto sekä pie-noismallitoiminto, jota käyttäen maisemakuvasta tulee tarkka vain keskiosastaan. Smart Shut-ter -toiminnolla itselaukaisin aktivoituu hymystä tai silmänis-kusta. Kasvojentunnistus huo-maa kuvasta jopa 35 kasvot. Kuvanlaatu on suorastaan erinomainen ja erityisesti terä-vyys ja yksityiskohtien toisto ovat korkeatasoiset. Laatu joh-tuu epäilemättä siitä, että Canon käyttää cmos-kennoa ja kennon pikselien määrä on pidetty koh-tuullisena. Jos kuva vain on te-rävä, 10,0 miljoonaa pikseliä

Lue loput testistä DIGI KUVA -lehdestä 12/2010

Ehkä sinua kiinnostaa...

Saat jännittävää sisältöä suoraan sähköpostiisi!