Objektiiveja perfektionistille

Saksalainen objektiivien valmistaja Carl Zeiss on esitellyt kahdeksan Nikons F -kiinnityksellä varustettua objektiivia. Sarja on nimeltään ZF.2. Objektiiveissa on tarvittavat sähköiset liitännät ja sisäänra-kennettu prosessori, joten kameran ja ob-jektiivien automatiikat ymmärtävät toisi-aan.

torstai 21. tammikuuta 2010

Sen ansiosta objektiivien kanssa toimii aika- ja aukkoautomatiikka, joita voi ohjata Nikon-järjestelmärun-goista. Ne eivät toimi vanhem-pien ZF-sarjan Zeiss-objek-tiivien kanssa, vaan säädöt on tehtävä käsin. Automaattinen tarkennus ei toimi uusissakaan objektiiveissa. Kaikissa objek-tiiveissa on kiinteä polttoväli ja suuri valo-voima. Carl Zeiss takaa erinomaisen terä-vyyden myös kuva-alan reunoilla. Objektiivien polttovälit ovat 18 mm:stä 100 milliin ja toimivat Nikonin ja myös Fu-jin digijärjestelmissä, joissa on sama F-ba-jonetti. Hinnat 600 eurosta 1600 euroon.

Ehkä sinua kiinnostaa...

Saat jännittävää sisältöä suoraan sähköpostiisi!