Sony Alpha55

Sony Alpha55 näyttää päälle päin tavalliselta järjestelmäkameralta, mutta siinä on toimin-toja, jotka pakottavat muut valmistajat seuraamaan perässä. PIENISTÄ LASTENTAUšDEISTA HUOLIMATTA ALPHA55 NÄYTTÄÄ TIETÄ JÄRJESTELMIEN TULEVAISUUDELLE.

perjantai 4. helmikuuta 2011

Alpha55 on uudenlainen järjes-telmäkamera. Liikkuva peili on siinä korvattu puoliläpäisevällä, kiinteällä peilillä. Peili päästää valosta 30 prosenttia tarkennus-kennolle ja loput 70 prosent-tia kuvakennolle, joka myös lä-hettää kuvatiedot tähtäimelle. Uuden peilitekniikan ansiosta kamera on saatu tavallista jär-jestelmäkameraa pienemmäksi ja siinä on voitu yhdistää monia järjestelmäkameran ja kompak-tikameran etuja. Alpha55 ja sen pikkuveli, edullisempi, yksiker-taisempi ja pienempiä kuvia ot-tava Alpha33, ovat ainoat tätä peilitekniikkaa käyttävät digi-taaliset järjestelmäkamerat.Ratkaisun etuna on, että au-tomaattitarkennuskenno voi seurata kohdetta jatkuvasti. Sen ansiosta Alpha55:n tarkennus toimii salamannopeasti myös sarjakuvauksessa ja videota ku-vattaessa. Sarjakuvauksen no-peus kasvaa siksi, että peilin ei tarvitse aina kuvien ottamisen välillä kääntyä ala-asentoon. Koska liikkuvia osia on taval-lista vähemmän, kamera pi-tää myös tavallista vähemmän ääntä kuvattaessa. Sony Alpha55 ottaa kym-menen kuvaa sekunnissa, ja käytännössä nopeuden mää-rää puskurimuistin nopeus. Vauhti riittää erinomaisesti ti-lannekuvaukseenkin. Arvosana: 88%

Lue loput testistä DIGI KUVA -lehdestä 3/2011

Facts:

Hinta euroa:850Milj. pikseliä:16,0 Kuvaa/sek.:10,0 Lcd-näyttö:3,0

Ehkä sinua kiinnostaa...

Saat jännittävää sisältöä suoraan sähköpostiisi!