Adobe Photoshop Lightroom 3

Raw-kuvillasi on edessä uusi ja laa-dukkaampi elämä, kun päästät ne light-roomin käsittelyyn. Rinnalle ei tarvita toista ohjelmaa, sillä adobe on paneutunut toden teolla terävöit-tämiseen, kohinan-poistoon ja vääristy-mien korjaamiseen.

keskiviikko 8. syyskuuta 2010

Adobe asetti Lightroom 3:n ke-hittelyssä etusijalle kuvanlaa-dun, mikä olikin tarpeen. Aikai-semmin esimerkiksi Capture One teki tarkempia raw-kuvia, DxO Optics korjasi paremmin vääristymät ja Light roomin ko-hinanpoisto oli niin vaatimaton, että moni hankki apuriksi D-nen kaltaisen plug-inin. Nyt täl-laiset heikkoudet ovat historiaa. Merkittävin muutos on, että raw-kuvien muunnosprosessia on parannettu selvästi. Uuden menetelmän nimi on Process 2010, ja siihen siirtyminen tun-tuu siltä kuin objektiivin etu-linssistä kuoriutuisi ohut vase-liinikalvo. Adobe on nyt painottanut pikkutarkkaa yksi-tyiskohtien toistoa pikemmin-kin kuin äärimmäistä rakeisuu-den poistoa, joka tuottaa usein muovisen vaikutelman. Valinta on hyvä, sillä tuloksena on fan-tastinen ääriviivojen terävyys, eikä jäljelle jäävä minimaalinen rakeisuus häiritse silmää.

Loistava kohinanpoisto Lightroomin kohinanpoisto on nyt huippuluokkaa. On suoras-taan ällistyttävää katsella, miten ISO 12 800:lla otettujen kuvien voimakas kohina siistiytyy kä-den käänteessä, usein jo oletus-asetuksilla. Valokohinan poisto on niin ikään aiempaa tehok-kaampi, ja tasapainottelu riittä-vän terävyyden ja kohinanpois-ton välillä onnistuu entistä helpommin. Pisteitä tulee siitä-kin, että linssivääristymien, kromaattisen poikkeaman ja vinje-toinnin tapaiset objektiivivirheet voi korjata napsauttamalla objektiivin proilia. Ohjelmaan sisältyvät jo nyt tavallisim pien Canon-, Nikon-, Tam ron- ja Sigma-objektiivien proilit, ja lisää proileja on tulossa.

Lue loput testistä DIGI KUVA -lehdestä 13/2010

Ehkä sinua kiinnostaa...

Saat jännittävää sisältöä suoraan sähköpostiisi!