Drooni lennätyssäädökset

Nyt myös Suomessa drooniharrastajien pitää rekisteröityä, perehtyä dronejen lennättämiseen ja suorittaa koe.

© Shutterstock

EU:n droonisäädökset uudistuivat

Koko EU:n droonilennättämisen yhtenäistävä asetus tuli voimaan viime vuoden lopussa. Sen mukaan kaikkien drooneja käyttävien pitää rekisteröityä, perehtyä droonien lennättämiseen sekä suorittaa koe.

perjantai 8. tammikuuta 2021 teksti C. Trant

Nyt panostetaan riskienhallintaan

Suomen droonilainsäädäntö on tähän asti ollut Euroopan ja kenties koko maailman vapaamielisin, mutta viime vuoden viimeisenä päivänä tilanne muuttui – ja samalla yhtenäistyi koko Euroopan unionin alueella.

Suomalaisille droonien käyttäjille uudistus tuo velvollisuuden rekisteröityä droonitoimijarekisteriin, aikaisemmin ilmoitusvelvollisuus on koskenut vain ammattilaisia.

Droonien lennätystä koskevissa uusissa EU-säännöissä on harrastajia koskevassa avoimessa luokassa kolme alakategoriaa:

Rekisteröinnin ulkopuolelle jäävät vain ne dronejen käyttäjät, jotka lennättävät alle 250 g painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä droneja. Kaikki kamerallisia droneja lennättävät dronejen käyttäjät kuuluvat siis rekisteröinnin piiriin.

> Lue myös: Mikä on drooni – ja miksi sellainen kannattaisi hankkia?

Avoin luokka

Avoin luokka jakautuu kolmeen osaan: Avoin A1, Avoin A2 ja Avoin A3. Niissä drooneille asetetut maksimipainot ovat 900 g, 4 kg ja 25 kg.

Avoimessa luokassa toiminta tapahtuu aina näköyhteydessä, alle 120 metrin korkeudella. Dronen käyttäjän on pääsääntöisesti rekisteröidyttävä ja kauko-ohjaajan suoritettava pääsääntöisesti vähintään verkkotentti.

Avoin A1 -luokassa lennättäminen on sallittu yksittäisten ihmisten yli mutta ei ihmisjoukkojen päällä, Avoin A2 -luokassa turvallisella etäisyydellä ihmisistä ja Avoin A3 -luokassa kaukana ihmisistä ja asutuksesta.

Jos drooni painaa yli 900 grammaa mutta alle 4 kg, sovelletaan Avoin A2 -luokan säädöksiä, jolloin lennättäminen on sallittua turvallisella etäisyydellä ihmisistä.

Maahansyöksyn varalta on uudessa laissa määritelty suojavyöhyke, joka mitataan vaakatasossa maasta, ja se on oltava vähintään viisi metriä muille kuin lennättäjälle, jos lennätetään hitaassa tilassa, ja 30 metriä, jos lennätetään normaalissa tilassa.

Jos haluaa lennättää drooia avoimessa luokassa on suoritettava verkkokurssi ja läpäistävä verkkokoe. Lisätietoa kurssista ja kokeesta löytyy droneinfo.fi-sivustolta

Jos toiminta ei ole mahdollista avoimen luokan säännöillä, se tulee toteuttaa erityinen- tai sertifioitu -luokissa.

Tarkemmin uudet säädökset on selitetty täällä.

Erityinen luokka

Erityinen luokassa toimijan on haettava erillinen toimintalupa. Luvan voi saada joko EASAn julkaiseman vakioskenaarion mukaisesti ilmoituksella tai hakemalla omalle toiminnalleen toimintaluvan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Lupaa varten tarvitaan riskiarviointi toiminnasta.

Tässä eritisen luokan tärkeimmät säädökset ja rajoitukset pähkinänkuoressa:

  • Drooni on lennätyksen aikana lennättäjän näköyhteyden ulottumattomissa.

  • Lennätyskorkeus on yli 120 metriä.

  • Lennätys tapahtuu lentokentän, sotilasalueen tai muun tavallisen lentokieltoelueen läheisyydessä.

Täältä löytyvät ohjeet droonikerhoihin kuuluville harrastajille.

> Lue myös: Uusi DJI Mini 2 on kevytdrooni aloittelijoille

Sertifioitu luokka

Sertifioitu luokka on tarkoitettu erityisen riskialttiisiin toimintoihin yli 25 kg painavilla drooneilla, ihmisten ja rahdin kuljetukseen sekä muihin erityistarkoituksiin.

Myöskin tällaisten droonien lennättämiseen vaaditaan lupa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.

Tämä luokka saattaa tuntua hieman futuristiselta, mutta EU pyrkii säännöillään varautumaan droonien lisääntyvään ja monipuolistuvaan käyttöön tulevaisuudessa monilla ammattialoilla, erityisesti logistiikka-alalla.

EU:n drooniasetuksessa on myös laitteita koskevia siirtymäaikoja. Uusien, myynnissä olevien droonien tulee olla CE-merkittyjä 1.1.2023 mennessä. Tämän jälkeen vanhoja, CE-merkitsemättömiä droneja voi käyttää vain rajatusti.

> Lue myös: 5 kuvausvinkkiä droonikuvausta aloitteleville

Säädökset voivat vaihdella eri maissa

Uudet säädökset tehtiin periaatteessa yhtenäisiksi koko EU:ssa. Tämä lopettaa eriäväisyydet ja tuo yhtenäisyyttä EU:n alueelle.

Yksittäinen maa voi kuitenkin itse päättää omista lennätyssäännöksistään, joten maakohtaisiin säädöksiin tulee aina tutustua, jos aikoo lennättää droonia muualla kuin kotimaassa.

Uusissa säädöksissä ei ole mainittu eläimistä muuta kuin että, ettei eläimille saa olla vaaraksi ja haitaksi, mutta säännöt todennäköisesti tarkentuvat vähitellen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päättänyt siirtää EU:n yhteisten dronesääntöjen käyttöönottoa Suomessa. Traficom haluaa varmistaa uuteen dronelakiin kiinteästi liittyvän dronetoimijarekisterin toimivuuden ja turvallisuuden, minkä vuoksi rekisterin käyttöönotto siirretään tammikuun loppuun.

> Lue myös: Videota kännykällä, toimintakameralla ja järkkärillä

Tutustu uusiin säädöksiin

Droonin käyttäjillä on siis entistä suurempi vastuu harteillaan tammikuun jälkeen. Heidän tulee noudattaa EU-säännöksiä sen mukaan kuin niitä on päätetty soveltaa Suomessa.

Asia voi tuntua aluksi monimutkaiselta, joten tutustu kaikessa rauhassa uusiin säädöksiin droneinfo.fi-sivustolla. Lukijoitamme koskettavat lähinnä harrastetoimintaan liittyvät säädöksit, ja niistä löytyy tietoa muun muassa näiltä sivuilta.

Ehkä sinua kiinnostaa...

Saat jännittävää sisältöä suoraan sähköpostiisi!